Найти - Пользователи
Полная версия: USB
Начало » Python для новичков » USB
1
crchemist
Потрібно зробити лабораторну. Суть її така: визначити включені usb пристрої, вибрати якийсь з них і скопіювати на нього якийсь файл. треба щоб працювало під Linux. скачав PyUSB - не інсталюється (не важливо чому не інсталуться - думаю то можна і без нього зробити; немаю великого бажання з ним розбиратись). Але питання не так по пітону як по лінуксу. 1) Як мені визначити включені usb пристрої? (можна і якоюсь шелівською командою, необовязково в пітоні) 2) як визначити куда він замонтований(/etc/fstab ? )?
slivlen
man hal-device
man hal-find-by-capability
man hal-find-by-property
Ну короче дальше и так ясно. Копай HAL =)

P.S. В Python эту инфу можно получить от хала через d-bus.
crchemist
slivlen
man hal-device
man hal-find-by-capability
man hal-find-by-property
Ну короче дальше и так ясно. Копай HAL =)

P.S. В Python эту инфу можно получить от хала через d-bus.
Спасибі. Але то для мене заскладно. Не хочу з тим всім розбиратись заради одної лаби. Я трохи іншим шляхом пішов, знайшов таке:
[crchemist@test ~]$ cat /proc/mounts
rootfs / rootfs rw 0 0
/dev/root / ext3 rw,relatime,errors=continue,user_xattr,acl,data=ordered 0 0
/dev /dev tmpfs rw,relatime,mode=755 0 0
/proc /proc proc rw,relatime 0 0
/sys /sys sysfs rw,relatime 0 0
/proc/bus/usb /proc/bus/usb usbfs rw,relatime 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,relatime,gid=5,mode=620 0 0
/dev/sda1 /boot ext3 rw,relatime,errors=continue,user_xattr,acl,data=ordered 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw,relatime 0 0
none /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw,relatime 0 0
sunrpc /var/lib/nfs/rpc_pipefs rpc_pipefs rw,relatime 0 0
fusectl /sys/fs/fuse/connections fusectl rw,relatime 0 0
gvfs-fuse-daemon /home/crchemist/.gvfs fuse.gvfs-fuse-daemon rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=500,group_id=500 0 0
/dev/sdb1 /media/Memory\040card vfat rw,nosuid,nodev,relatime,uid=500,fmask....
Останній пристрій є флешкою. Тепер в мене інше питання - як визначити чи /dev/sdb1 ЧАСОМ НЕ Є usb?
ddosia
судя по листингу, похоже что это слот для memory-card, что бы читать флехи как на фотоаппаратах или телефонах
slivlen правильно сказал, копай в сторону hal-а
еще если у флешки есть метка lable_name, можно манипулировать с ней чз
/dev/disk/by-label/lable_name
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Powered by DjangoBB